Odznaki Jeździeckie-Brązowa i Srebrna

                 Terminy odznak:
WKRÓTCE

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

1. Imię i nazwisko
2. Pesel
3. Miejsce urodzenia
4. Adres
5. Telefon kontaktowy
6. Informację czy zdajemy na dużym koniu, czy na kucu oraz czy na własnym koniu czy wypożyczonym
 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: monika@lesna-podkowa.pl

Osoby zdające na odznakę srebrną proszone są o podanie numeru legitymacji brązowej odznaki oraz przywiezienie legitymacji na egzamin.

Osoby zdające egzamin poprawkowy proszone są o przywiezienie kopii protokołu z pierwszego egzaminu.

Koszty egzaminów na odznaki jeździeckie:

Koszt egzaminu na odznakę jeździecką brązową 180 zł.

Koszt egzaminu na odznakę jeździecką srebrną 180 zł.

Poprawa egzaminu na odznakę brązową i srebrną 100 zł. (niezależnie od części egzaminu)

Koszt egzaminu na odznakę jeździecką brązową/srebrną dla Naszych klubowiczów 160 zł.

Wypożyczenie konia na odznakę 150 zł. Klubowicze 100 zł.

 

Podczas egzaminu niezbędny będzie dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód lub legitymacja szkolna).

Przygotowanie do egzaminu może być prowadzone we wszystkich klubach i sekcjach jeździeckich, natomiast egzamin na Odznaki może być prowadzony tylko w certyfikowanym ośrodku jeździeckim.

informacje o odznakach:  http://pzj.pl/node/15988578