Dofinansowanie PO RYBY 2014-2020 Stowarzyszenie Klub Jeździecki Leśna Podkowa

Aktualizacja 21.11.2023r. ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NA BUDOWĘ Wiaty rekreacyjno–turystycznej

Zamawiający –Stowarzyszenie Klub jeździecki Leśna Podkowa,
Rychlik 23, 64-980 Trzcianka
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

BUDOWĘ Wiaty rekreacyjno–turystycznej

W MIEJSCOWOŚCI Rychlik 23, 64-980 Trzcianka.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 29.11.2023 r. do 22.12.2023 r.

Termin złożenia oferty: OD 21.11.2023 r. do DNIA. 28.11.2023 r

Zapytanie ofertowe dot. budowy wiaty (4)

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Aktualizacja 23.11.2023r. UMOWA

Dnia 17.11.2023 roku Stowarzyszenie Klub jeździecki Leśna Podkowa podpisało umowę o dofinansowanie nr.00242-6523,2-SW1510320/23 w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu na dofinansowanie ,,Budowy wiaty rekreacyjno-turystycznej,, celem zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru NGR oraz poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez utworzenie w 2023roku małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Rychlik. Wskaźnikiem rezultatu realizacji celu jest liczba nowo utworzonych obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej-1 sztuka 1200 osób rocznie.

Kwota pomocy udzielonej w ramach działania: „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem 4, Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. to aż 85% wartości kosztów kwalifikowanych.

Aktualizacja 29.11.2023 r. 

Dnia 29.11.2023 r. został rozstrzygnięty wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MARBUD Mirosław Pokrzywka, Sarbka 19/A,
64-705 Sarbka, uzasadniając wybór dokonany przez Stowarzyszenie Klub jeździecki Leśna Podkowa jako złożoną ofertę-najkorzystniejszą cenowo.

Realizacja wiaty: